En İyi Medyum

Medyum diğer dünya ile bağlantı kurabilen parapsikoloji ve telepatik yeteneklere sahip olan özel kişilerin adıdır.Medyumluk 17. Yüzyılın başlarından bu yana süre geldiği söylense bile bunun daha geriye dayandığını söylememiz mümkün Ünlü kâhinNostradamus da bir medyum diyebiliriz bunun nedeni pisişik bir ruha sahip olmasıdır.  Parapsikolojik yapıdaki medyumlar rüyalarında da ileriye dönük durugörü sahibi olurlar bu sınıflandırmanın Nostradamusiçin yanlış olacağını düşünmüyoruz. Dünyada sayılı insanların yetenekleri arasında bulunan medyumluk 6. His parapsikolojisi ile karıştırılmamalıdır. 6. His dünyada bulunan tüm insanların özelliğidir fakat bu yeteneği kullanamazlar yâda kullanmaları bazı ruhlar tarafından engellenir. Medyumlar ve pisişik yetenek sahibi insanlara bu yeteneğini kullanması olanağını bazı ruhlar ve cinler vermektedir.  İki farklı medyum vardır. Biri kötü ruhlu medyum bu medyumlar insanlık için son derece tehlikelidirler şeytan ile ortak olarak çalışır ve kötü ruhlar ile birlik olurlar. İyi ruhlu medyumlar ise yeryüzünde bulunan tüm kötü ruhlara karşı telepatik ve parapsikolojik olarak savaş verirler.

Medyumların kehanet yönü ileriye dönüktür. Bunun nedeni diğer varlıklar ile yani cinler ve periler ile konuşabilmesidir. Cinler bilindiği gibi ışık hızında hareket ederler ve onların zaman birimleri bizden biraz daha erken oluşmaktadır. Bir kaçırılma olayını bir medyumun (gerçek bir medyum) çözmesi kesinlikle kaçınılmaz bir sondur. Çoğu zaman istihbarat amaç için kullanılabilen bu ortaklık Kötü amaçlar için de kullanılabilmektedir. Metafizik kuralları ile tamamen bağdaşan durugörü sadece özel insanlarda bulunmaktadır. Bu durugörü ile hareket etmek için önceden belirlenmiş bir nesne, öğe yâda insanın varlığından haberdar olmak için kullanılan telepatik yöntemlerdir. Bu yöntemler ile birlikte ruhlar âlemi ve cinler âlemi de kötülüklerin karşısına geçer. Ruhsal varlıklar da iyi kötü olarak ikiye ayrılırlar.

İslam dinine göre ruhsal varlıkların insanlara görünmesi yasaklanmıştır bu yüzden bu varlıkların insanlar için tehlike oluşturmadığı kanısındayız. Fakat ne var ki dünya üzerinde mutlaka bir kötülük gerçekleşecektir bu tezin kesinlikle hafife alınacak yanı yoktur. Kötü ruhların hâkim olduğu insanlar daimi olarak maddi kazanç sağlamak ve büyük güç ölçülerine kavuşmak hedefindedir. İslam dini için en önemli unsur Gaybı Allah’tan başkasının göremeyeceğidir medyumların görebildiği sınırlar vardır bunların haricinde yakın geleceği görebilirler. Bir hava durumu gibi düşünmelisiniz olayı bunun hava yağmurlu olacak denildiğinde o saat yağmayabilir ama o gün içerisinde yağmış olur. Dünyanın en ünlü medyumları bile sadece fikir olarak konuşmaktadır bunun nedeni ise kesin konuşamamalarıdır. Tabi ki bunun yanında dolandırıcı ve düzenbazların olduğu gerçeğini yinelemek isteriz. Yeryüzünde kesin olacak diye konuşan kendine medyum adını veren ve insanların zayıf yönlerini kullanarak maddi kazanç sağlamaya çalışan bu tarz kişilerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Medyumların birden fazla meziyete sahip oldukları konusunda parapsikoloji bilimcileri hemfikirler. Günümüz Türkiye’sinde medyumların bağlama büyüleri bozmaları- kötü büyüleri bozmaları en çok talep gören durumların arasındadır. Papaz büyüsü dünyanın en kötü büyülerinden biridir kötü ruhlu medyumlar ve adından da anlaşılacağı gibi papazlar tarafından yapılabilen bu büyü ancak iyi bir ruha sahip medyumlar tarafından çözülmektedir. Büyü İslam dininde yasaklanmış olmasına rağmen bunu panzehir olarak iyi niyetli kullanmanın sakıncasının olduğunu düşünmemekteyiz. Aşk Büyüsü çeşitli sebeplere dayanarak yapılabilmektedir bunun kötü bir biçimde kullanılması durumunda zararlarının önüne geçmek mümkün olmayacaktır.

Medyumların yakın gelecek ile ilgili öngörüleri ve duyuları normal insanlarda bulunmayan durugörü ile mümkün olmaktadır. Parapsikoloji biliminin de açık bir dil ile ret ettiği bir karşıtlık olan bedeni ele geçirme ve zihin okuma işlevi kesin suret ile yapılmamaktadır. Bu zihin okuma ve bedeni ele geçirme olgusu pisişik ve medyumların yeteneklerinin sahip olamadığın bir hal ve durum ölçütüdür. Kimi zaman medyumların ruhsal varlık ile hareket ettiklerini bilinmektedir bunların dışında üstün durugörü ile kendilerini normal insanlardan soyutlamışlardır. Dünya ve öbür dünya ile köprü görevini ruhlarla birlikte telepatik iletişim kurarak sağlamaktadır. Metafizik yöntemler ve parapsikoloji biliminin ölçütü bazı medyumları anlamaya ve anlatmaya yetmemektedir. Öyle yetenek sahibi medyumlar vardır ki bunlar ruhlarındaki pozitif enerji ile birlikte negatif enerji sahibi insanlara ruhsal olarak rahatlama imkânı sağlar ve bedenini arındırılmasına yardımcı olurlar, bunlar şifacı medyumlardır. Dünyanın en ünlü medyumlarının bile bir imkânsızı bir bilinmezi mevcuttur. Medyumların durugörü ile hareket ettikleri ve bu ölçüde sizinle birlikte iştirakçi olan ruhlar tarafından seanslarda size yardımcı olunmaktadır. Unutmamak gerekiyor ki dünya üzerinde iyi medyumlar kadar kötü medyumlar ve dolandırıcılık amacı taşıyanlar bulunmaktadır kuru laflara aldanmamanızı tavsiye ederiz.

3 Comments

  1. ersan 17 Mart 2017
  2. yavuz 17 Nisan 2017
  3. bilal 17 Nisan 2017

Leave a Reply